" /> Kemal Kılıçdaroğlu, Hükumete hür türlü desteği vereceklerini açıkladı – MNT Haber Ajansı – Gerçek Haberin Yeni Adresi

  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Kemal Kılıçdaroğlu, Hükumete hür türlü desteği vereceklerini açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Hükumete hür türlü desteği vereceklerini açıkladı

(CUHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni MYK’sı ile birlikte İstanbul’da kameralar karşısına geçti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, hızla değer kaybeden Türk Lirası başta olmak üzere ekonomideki kötü gidişat için hükümete de önerilerde bulundu.

Türkiye tarihinin en önemli dönemlerinden birini yaşadığını belirten Kılıçdaroğlu, ”Derin bir ekonomik sorunla, siyasal sorunla karşı karşıyayız. Yaşanan sorun salt siyasetçilerin gündeminde değil, yaşanan sorun işçinin, memurun, emeklinin herkesin gündeminde, sanayicinin, esnafın, herkesin gündeminde ve herkes Türkiye’yi bugün yaşanan sorunun dışına nasıl çıkarabiliriz, bu krizi Türkiye nasıl atlatabilir diye bir beklenti içinde. Geldiğimiz noktada yaşanan sorunun büyüklüğü, bu sorunu halının altına süpürme gibi bir lüksümüzün olmadığını gösteriyor ve hep birlikte bu sorunu aşmak için çaba göstermek zorundayız.” dedi.

Sorunu aşmanın birinci yolu kararlı, sabırlı ve tutarlı bir politikayla yola devam etmek olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, ”Kararlı olacaksınız, sabırlı olacaksınız ve tutarlı olacaksınız. Bunun da iki farklı yolu var. Neyi nasıl yapacağınızı çok iyi bileceksiniz. Eğer ne yapacağınızı bilmeden, öngörmeden, planlamadan yola çıkarsanız bu krizi aşamazsınız. Sağlıklı bir süreci yaşama geçirmek için, krizi aşmak için sağlıklı bir süreci yaşama geçirmek için ilk yapılması gereken iş sorunu yaşayanlarla bir araya gelmektir. Sorunu bizzat yaşayanlarla bir araya gelmenin önemi şudur, kişi sorunu yaşıyordur, sorunu aktaracaktır ve sorunun nasıl çözülmesi gerektiği konusundaki düşüncesini de aktaracaktır. Kime? Siyasi otoriteye. 21.yüzyılda sorunu yaşayan kesimleri dinlemeden, “sadece salt sorunu ben çözerim” anlayışıyla yola çıkarsanız sorunu çözmekte başarılı olamazsınız.” dedi.

Ecevit bunları gördüğü içindir ki, ekonomik ve sosyal konseyi kurdu

Kılıçdaroğlu, ”Rahmetli Ecevit bunları gördüğü içindir ki, ekonomik ve sosyal konseyi kurdu. Sonra bir referandum sonrasında ekonomik ve sosyal konsey bir anayasal kurum olarak anayasaya girdi. Anayasanın 166. maddesinde ekonomik ve sosyal konsey vardır. Ekonomik ve sosyal konseyin 3 ayda bir toplanması gerekiyor, bütün sosyal tarafların olması gerekiyor, ekonomik ve sosyal olayların görüşülüp, tartışılıp çözüme bağlandığı bir ortam olarak değerlendiriliyor. Hükümetin ilk yapması gereken, “hükümet” diyorum, çünkü hükümette artık yok. Ülkeyi yönetenlerin ilk yapması gereken iş süratle ekonomik ve sosyal konseyi toplamaktır. Bu yapılmadı. Ekonomik ve sosyal konseyin toplandığı tarih en son 5 Şubat 2009. Şimdi 2018 yılındayız, 3 ayda bir toplanması gereken kurum bugüne kadar toplanmadı. Bu girişten sonra şunları ifade edeyim. Ben bir yöntemden söz ettim ve bu yöntemle ancak hükümetin başarılı bir çözüm paketi çıkarabileceğini ifade etmek için bugün bu toplantıyı yapıyorum. Ama buna belki gerek yok. Ülkeyi gel bir ekonomik sosyal konsey toplayalım, sendikaları, işveren sendikalarını, sivil toplum örgütlerini, ziraat odalarını dinleyelim düşüncesine yer vermemiş olabilirler, bunu düşünmemiş olabilirler. Ben yöneticileri eleştirmek için değil, ülkeyi nasıl bu hale getirdiler onu da dillendirmek için değil.” dedi.

Her türlü katkıyı veririz

Kılıçdaroğlu, ”Hukuk güvenliği, demokrasi konusundaki süreç kısa, orta ve uzun vadede bir bütün içinde ele alınmak zorundadır. Hem yasaların, hem uygulamaların, hem anayasanın değişmesi gerekiyor. Türkiye’de demokratik standartların kesinlikle yükseltilmesi gerekiyor. Bunu yapacak olanda yasama organı. İki organ Türkiye’nin bu krizden çıkması için el ele vermesi ve birlikte çalışması lazım. Türkiye’nin demokratikleşmesi, Sayıştay’ın güçlendirilmesi, kamu ihale yasasının yeniden alınarak yolsuzlukların önlenmesi gibi pek çok yasal düzenlemeye her türlü desteği vereceğiz ve takipçisi de olacağız. Bugünkü uygulamada zaman zaman söyleniyor efendim hükümet şunu yaptı, bunu yaptı. Hükümet yok artık arkadaşlar, yok hükümet. Bazen arada bizde söylüyoruz hükümet falan ama referandum ve anayasa değişikliği sonrasında artık hükümet yok. Bakanlar kuruluda yok. Dolayısıyla bakanlar kurulunda görüşülüp meclise gelen bir yasa tasarısı uygulaması da artık yok. Yasa tekliflerini milletvekilleri verecekler. Milletvekilleri anayasa değişikliği konusunda, diğer yasa değişiklikleri konusunda doğrudan doğruya TBMM Başkanlığına yasa teklifi verecekler. Bu tekliflerin krizden çıkma yolunda yasalarda yapılacak değişikliklerin bir uzlaşmayla parlamentoda görüşülmesi bizim en büyük arzumuzdur. Bunun yapılması lazım. Her türlü katkıyı veririz.” dedi.

Kılıçdaroğlu, ”Türkiye bugün içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtulur, nelerin yapılması gerekir? Bu konuda lafları eğip bükmeden çok açık, çok net 13 maddeden söz edeceğim. Bu 13 madde gerçekleştiğinde, bunların bazıları kısa vadeli, bazıları orta vadeli, bazıları da uzun vadeli. Bir kısmı kararlarla, yönetenlerin kararlarıyla, bir kısmı da yasalarla ve anayasal düzenlemelerle hayata geçirilmesi gereken 13 madde.” ifade etti.

Kılıçdaroğlu tavsiyelerini madde madde şu şekilde sıraladı:

1. Madde: Birincisi şu değerli arkadaşlarım, liyakat. Devlette liyakat yok. Niçin devlette liyakat önemlidir? Birinci maddeye koymamın nedeni şu, devlette liyakat olursa dünyadaki gelişmeleri bürokrasi önceden görür, bakar, sorgular ve siyasi otoritenin önüne bir rapor koyar. Amerika’da bu oldu, Almanya’da bu oldu, Rusya’da bu oldu, Çin’de bu oldu. Bunun bizim ekonomimize, sosyal yaşamımıza etkileri bu olur ve önlemleri almamız gerekir diye bir raporu siyasi otoritenin önüne koyması lazım. Bugün devlette liyakat yoksa devlette çürüme vardır. Her şeyi ben bilirim anlayışıyla yola çıkılırsa devlette çürüme vardır. Yapılması gereken en önemli işlerden birinci maddemiz devlette liyakat sistemini yeniden inşa etmektir.

2. Madde: İkinci maddemiz, hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliği. Bir ülke düşünün o ülkede yaşayan vatandaş kendi geleceğinden endişeli. Bir şey söylersem beni hapse atarlar mı diye endişe duyuyor. Yazamıyor, çizemiyor, konuşamıyor. Böyle bir ülkeye yabancı niye gelsin? Kendi vatandaşının güvenliğini sağlayamayan bir devlette yabancı gelmez o ülkeye. Yapılması gereken işlerden ikincisi hukuk güvenliği ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmektir. Milletvekillerinin hapiste olduğu, gazetecilerin hapiste olduğu, öğrencilerin hapiste olduğu ve demokrasinin sıfıra indirgendiği bir ülkede siz yabancı sermaye gelsin buraya yatırım yapsın. Böyle bir beklenti içine girerseniz sadece hayal aleminde yaşarsınız.

3. Madde: Değerli arkadaşlarım, üçüncü madde Merkez Bankasının bağımsızlığı. Bugün Merkez Bankalarıyla ilgilenen dünyadaki bütün çevreler Türkiye’deki Merkez Bankasının bağımsız olmadığına inanıyorlar. Merkez Bankası oturup bağımsız karar alamıyor siyasi otoritenin baskısı nedeniyle. Eğer Merkez Bankasını uluslararası arenada bağımsız bir kurum olarak tanıtıp ve gerçekten oraya müdahale etmeyeceğiniz güvencesini verdiğiniz andan itibaren o zaman farklı bir Merkez Bankası profili karşınıza çıkar. Ülkeyi yönetenlerin yapması gereken üçüncü madde bu. Süratli bir şekilde Merkez Bankasının bağımsızlığını bütün uluslararası alana yaymak ve bunu göstermek. Uygulamayla da bunu göstermek.

4. Madde: Dördüncü madde, akılcı bir sıcak para yönetimine geçmek gerekiyor. Eğer sıcak para Türkiye’ye spekülatif amaçlarla geliyorsa ve kısa sürede vurgun yapıp yurtdışına çıkıyorsa bu Türkiye’deki kaynakların dışarıya transferi anlamına gelir. O nedenle akılcı bir yönetim gerekiyor sıcak parayla ilgili. Çarpıcı bir örnek vereceğim size. Dolar kurundaki her 10 kuruşluk artışın bize maliyeti 22 milyar lira. 10 kuruşluk maliyetin yansıması, dolardaki artışın yansıması 22 milyar lira. Yılbaşından buyana dolar kurundaki yükselişin bize maliyeti 580 milyar lira. 580 milyar liralık bir servetin dışarıya transferi anlamına geliyor. O nedenle akılcı bir sıcak para politikasının yeniden belirlenmesi gerekiyor.

5. Madde: Beşinci madde, dolar esas alınarak ihaleler yapılıyor. Yani Türk lirasının dışlandığı, doların baş tacı edildiği bir politika izlendi. Bu politikadan süratle vazgeçilmesi lazım. Neler yapılması lazım? Birincisi, dolar esas alınarak yapılan ihaleler süratle Türk lirasına dönüştürülmelidir. Radikal bir karar. Bu kararı almak zorundayız. Eğer Türk lirasına güveniyorsanız, Türk lirası bizim paramızdır diyorsanız o zaman süratli bir şekilde dolarla yapılan ihaleyi Türk lirasına dönüştüreceksiniz. Yabancılar değil Türkiye kazanacak. İkincisi, yap-işlet-devret modelleriyle yapılan projeler var dolar bazında ve bu projelere verilen yine dolar bazında garantiler var. Bunlarında süratle Türk lirasına çevrilmesi lazım. Bir üçüncüsü değerli arkadaşlarım, dolara endeksli otoyol, tüp geçit geçiş ücretleri var. Bunlarında tamamen Türk lirasına dönüştürülmesi lazım. Bunu yapmanın mevcut yönetim açısından zor olduğunu biliyorum. Çünkü o ihalelerin kimlere verildiğini de çok iyi biliyoruz. Ama Türkiye’den halka ağır bir faturanın ödenmemesi açısından bu önlemlerin alınması lazım.

6. Madde: Altıncı madde, kamu ihale yasasının mutlaka değişmesi gerekiyor. Yolsuzluğun temel kaynağıdır kamu ihale yasası. 16 yılda tam 186 kez ihale mevzuatı değişti. Kesinlikle uluslararası standartlara uygun bir kamu ihale yasasının çıkması lazım.

7. Madde: Yedinci madde, hepimiz vergi ödüyoruz hepimiz. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi ödüyor. Verilerin nerelere harcandığını TBMM adına denetleyen kurumun adı Sayıştay. Bütün demokrasilerde var. Sayıştay uluslararası standartlara göre TBMM adına kamu harcamalarını denetlemektedir. Şu anda Sayıştay’ın bazı alanlarda denetim yapma yetkisi yok, eli – kolu bağlanmış durumda ve uluslararası standartlara göre denetim yapar. Eğer biz gerçekten de sağlıklı ve güçlü bir ekonomi istiyorsak vergiyi toplayan iradenin vergiyi nasıl ve nerelere harcandığının hesabını vermesi gerekiyor.

8. Madde: Sekizinci madde, bütçe dışı uygulamalar. Geçmişteki örneklerini belki gazeteci arkadaşlarım hatırlar. Çok sayıda fon var, bütçe dışında fonlar var ve bu fonların yol açtığı bir bütçe disiplinindeki bozulmalar var. Kim parayı nereye harcıyor, nasıl harcıyor kimse bilmiyor. Yaşanan krizden sonra bütün o fonlar kaldırıldı ve bütçe disiplini sağlandı. Şimdi bütçenin dışında yeni fonlar oluşturuluyor. Kredi, garanti fonu, Türkiye varlık fonu, TOKİ gibi kuruluşlar. Bunların tamamen bütçe disiplini içine alınması lazım. Çünkü TBMM’nin de buralarda neler olup bittiğini bilmesi lazım. Madem ki milli irade TBMM’de vatandaşın ödediği vergilerin nerelere nasıl harcandığının bir şekliyle bilinmesi lazım ve bütçe disiplininin bu bağlamda sağlanması gerekiyor.

9. Madde: Dokuzuncu madde, dış politika. Bugün izlenen dış politikanın tam 180 derece değişmesi lazım. Tam 180 derece değişmesi lazım. Dış politikada hamaset söylemlerine yer yoktur. Dış politikada dost ülkeler, düşman ülkeler yoktur, dış politikada ülkelerin çıkarları vardır. Her ülke kendi çıkarları üzerine dış politikasını oluşturur. Ve siz daha güçlü olmak için, dışarıdan gelecek olan şoklara karşı güçlü bir ekonomi oluşturmak zorundasınız. Güçlü bir ekonomi oluşturamazsanız başka ülkelerin sömürdüğü ülkeler haline dönüşürüz. Türkiye’nin bugün geldiği nokta budur.
Değerli arkadaşlarım, Trump bir twit atıyor Türkiye’de rakamlar değişiyor, dolar yükseliyor. Neden böyle oluyor? Kırılgan bir ekonomi olduğu için, güçlü bir ekonomi olmadığı için. Şunun altını özenle çiziyim, “Trump’ın attığı her twit Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz, asla doğru bulmuyoruz.” Hele hele müttefik olarak tanımladığınız bir ülkenin Türkiye’ye düşmanca yaklaşımını asla doğru bulmuyoruz. Bu konuda Türkiye’de bir görüş birliği sağlanması da bence çok önemlidir.
Değerli arkadaşlarım, dış politikada yapılması gereken önemli şeylerden birisi de dış politikanın iç politika malzemesi yapılmamasıdır. Eğer iç politikayı iç politika malzemesi haline getirirseniz hamasetle bir dış politika yöneteceğinizi söylerseniz büyük çıkmazlarla karşı karşıya kalırsınız. Çünkü dış politika milli olmak zorundadır iktidarıyla, muhalefetiyle bütün siyasal partilerin ortak ses çıkarması gereken bir alandır dış politika. Eğer dış politikayı iç politikanın malzemesi haline getirirseniz milli birliği sağlayamazsınız.

9. Madde: Onuncu madde, geleceğimizi ipotek altına alan kontrolsüz borçlanmalardan kaçınmak lazım. Sıkışınca borç, kontrolsüz borçlanma. Bunun için bir anayasal kural getirmek gerekiyor. Herkes özgürce borçlanamaz. Çocuklarımızı, torunlarımızı borç altında bırakamaz. Eğer borçlanacaksa bunun kurallarıyla olması lazım, bunun limitlerinin olması lazım. Hangi gerekçeyle borçlandığının TBMM’ye hesabının verilmesi lazım. Ben borçlanacağım. Kim ödeyecek bunları? Borç alanlar ödeyecekse bir sorun yok ödesinler. Ama 80 milyon vatandaş ödeyecekse bu borcu o zaman hepimizin bu borçları niçin yaptınız, nelerde kullandınız sorusunu sorma hakkımız var.

10. Madde: Onbirinci madde,  adaletsiz bir vergi politikası var ve bunun doğurduğu adaletsiz bir gelir dağılımı var. Fakirin, fukaranın sırtına yıkılan, işçinin sırtına yıkılan, esnafın sırtına yıkılan, sanayicinin sırtına yıkılan bir vergi politikası var. Rantiye sınıfının korunduğu, üretenlerinde cezalandırıldığı bir vergi politikası var. Türkiye’nin bunu düzeltmesi lazım. Defalarca söylenmesine rağmen, değerli arkadaşlarım rantiyenin korunması dedim bir örnek verdim. Vergi cennetlerinde paraları olanlar var. Yani dolarları olanlar var. Bu dolarları olanlar paralarını Türkiye’ye getirdiklerinde vergi ödemiyorlar. İster 100 milyon dolar, ister 1 milyar dolar parayı vergi cennetinden Türkiye’ye getirirseniz hiçbir şey ödemiyorsunuz. Fakir ekmek alırken vergi ödüyor, su içerken vergi ödüyor, bulaşık yıkarken vergi ödüyor, milyarlarca ya da milyonlarca dolarla uğraşanlar vergi ödemiyor. Bunu önlemek için yani bunların vergi ödemelerini sağlamak için 2006 yılında parlamento üstüne düşen görevi yapmış. Diyor ki, vergi cennetlerinden eğer para Türkiye’ye gelirse, dolarlar, avrolar Türkiye’ye gelirse ben şu oranda yüzde 30 oranında vergi alacağım diyor. Ama bir şart var, vergi cennetlerinin bir kararnameyle belirlenmesi lazım. Hangi ülkelerden gelenleri vergileyeceksiniz? Bu kararname 2006 yılından buyana çıkmıyor. Milyonlarca dolar para geliyor, çıkıyor ama 5 kuruş vergilenmiyor. Biz bu kararnamenin süratle çıkmasını istiyoruz. Vergi cennetleri nereleri? Sadece bir talimat verilsin sabahleyin öğleden sonra maliye bakanlığı o vergi cennetlerinin listesini getirir ilgilinin önüne koyar. Dünyada herkesin bildiği yerler bunlar.

11. Madde: Onikinci madde, üretimi önceleyen bir planlama politikasına ihtiyacımız var. Üretimi önceleyen planlama rantiye sınıfını değil. Bir ülke üretirse güçlü olur. Tarlada, fabrikada, sanatta her alanda üretirse güçlü olur. Üretimden koparılan bir Türkiye kırılgan bir ekonomi olmak zorundadır. Bugün sanayide de, tarımda da hemen hemen her alanda üretimden kopan bir Türkiye var. Dolayısıyla bu konuda ülkeyi yönetenlerin oturup sağlıklı ve tutarlı politika oluşturmaları lazım. Planlama örgütünü yeniden adam gibi inşa etmeleri lazım. Kaldırdılar şimdi yeniden kurdular. Niye kaldırdınız, niye yeniden kuruyorsunuz? Hata üstüne hata yapılmamalı.

12. Madde: Onüçüncü maddemiz. Değerli arkadaşlarım, israf ekonomisini hepiniz görüyorsunuzdur. Ankara’ya buyurun gelin en büyük binalar bakanlıkların, kamu kuruluşlarının. Büyük bir kısmı kiralık, lüks arabalar. Lüks arabalardan geçilmiyor. Tasarruf yapacağız. Tasarruf yapacaksanız önce şu kamudaki bütün araba saltanatına son verin hepsine. Kiralık binalarda oturuyorlar. Neden kiralık binalarda oturuyorlar? Eskiden bakanlıkların yeri vardı, eski yerleri beğenmiyorlar. Birilerine kaynak aktarmak için israf. İsrafa önem veriyorlar, israf olsun diyorlar. Lale devri dönemini yaşıyoruz. Samimi iseler israfa süratle son vermeliler.
Saydığım 13 madde bize göre çok önemli. Bunların bir kısmı derhal yapılabilir. Bir kısmı orta vadede yapılabilir. Bir kısmının sonuçları uzun vadede ortaya çıkar.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?